De partij waarop ik morgen stem

 

pvddDe partij waarop ik morgen stem

Is een kleine partij die continue impopulaire onderwerpen onder de aandacht van de gevestigde orde brengt. Terwijl ze continue geridiculiseerd worden, blijven Marianne en Esther zich inzetten voor bijvoorbeeld het o-zo belangrijke landbouwbeleid. Omdat wij als kiezers het recht hebben om voor de verkiezingen te weten in hoeverre partijen ernst maken met het waarmaken van hun verkiezingsbeloftes op het gebied van dieren, natuur en milieu. We sluiten graag onze ogen voor dierenleed, omdat we onze biefstukken, dierentuinbezoekjes en glaasjes melk zogenaamd niet kunnen missen. Het is tijd om de ogen te openen. En te zien dat kuikens die de eerste drie dagen van hun leven geen voedsel en water krijgen en vervolgens levend worden vermalen, vetgemeste kreupele kalkoenen, konijnen die niet kunnen huppelen omdat ze in een draadgazen kooi leven: deze wantoestanden kunnen geen verder uitstel lijden.

De partij waarop ik morgen stem

Constateert dat er per 1 januari 2015 een einde zou komen aan het pijnlijke castreren van biggen. Er is niets gebeurd. De malafide puppyhandel zou worden aangepakt, er is niets gebeurd. Impulsaankopen van huisdieren zouden ontmoedigd worden, er is niets gebeurd. En het heilloze landbouwbeleid was niet alleen desastreus voor dieren, het heeft ook melkveehouders in een diepe crisis gestortDe Partij voor de Dieren wil met haar moties dit kabinet een andere richting opsturen. Zo wil ze dat er een einde aan de opkomst van laboratoriumstallen, zogenoemde SPF-stallen, waarbij een stal hermetisch wordt afgesloten van buitenwereld. Dieren komen nooit meer buiten, hebben amper bewegingsruimte en zelfs verzorging wordt sporadisch toegestaan om contact met ziektekiemen te voorkomen. Deze ontwikkeling staat haaks op het kabinetsbeleid dat zou inzetten op duurzame veehouderij.

De partij waarop ik morgen stem

Wijst erop dat al meer dan dertig jaar ministers en staatssecretarissen naar de landbouwindustrie roepen dat ze zelf het initiatief moet nemen om diervriendelijker en milieuvriendelijker te worden. Staatssecretaris Van Dam blijft een beroep doen op het ondernemerschap van boeren om zelf invulling te geven aan zogenaamde natuurinclusieve landbouw. Dat deze vrije markt opvatting al jarenlang leidt tot een vrije val in het aantal boerenbedrijven dat nog kan overleven, lijkt de staatssecretaris voor lief te nemen. De onzichtbare hand die vraag en aanbod zou reguleren, en waar dit kabinet zo graag aan vastklampt, zorgt ervoor dat zeven agrarische bedrijven per dag hun boerderij moeten sluiten.

De partij waarop ik morgen stem

Ziet dat dit beleid recentelijk nog geleid heeft tot de nationale melkveecrisis waaraan 200.000 koeien geslachtofferd worden. Na de opheffing van het melkquotum steeg het aantal koeien in Nederland zozeer dat het fosfaatplafond doorbroken werd. De jaarlijkse mestproductie is onder dit kabinet met vijf miljard kilo per jaar toegenomen, terwijl er alle ruimte was om het mestoverschot terug te dringen. Vervolgens werd op stel en sprong besloten dat de veestapel drastisch verkleind moet worden via grootscheepse slachting van gezonde koeien. Doordat melkveehouders een snelle financiële klapper wilden maken, doemen nu beelden op die herinneren aan de mond-en-klauwzeercrisis. Het leed dat de overbodige melkkoeien te wachten staat, wordt nauwelijks besproken.

De partij waarop ik morgen stem

Vindt dat dit beleid waarin dierenlevens niet tellen anders moet. Zij pleit voor echte natuurinclusieve landbouw die in harmonie is met de omgeving en goed is voor boeren, burgers, de dieren, de natuur en het milieu. Om het boerenbedrijf een duurzame toekomst te bieden, dient de overheid zo snel mogelijk kaders te scheppen waarbinnen stabiele, duurzame ontwikkeling in een ecologische landbouw kan plaatsvinden.

Overweeg je toch nog om op de ‘gevestigde orde wilt blijven stemmen, denk dan aan deze woorden van Albert Einstein:

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg
Als ik blijf kijken, zoals ik altijd heb gekeken
Blijf ik denken, zoals ik altijd dacht
Als ik blijf denken, zoals ik altijd heb gedacht
Blijf ik geloven, wat ik altijd heb geloofd
Als ik blijf geloven, wat ik altijd heb geloofd
Blijf ik doen, zoals ik altijd heb gedaan
Als ik blijf doen, zoals ik altijd heb gedaan
Blijft mij overkomen, wat mij altijd overkomt
Maar als ik mijn ogen sluit en goed kijk naar binnen
Dan kom ik deze cirkel uit en kan ik steeds opnieuw beginnen
Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg

 

No comments yet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.